Kork

Korkgulve som fliser findes i flere formater og overflade. Kork er et naturligt og trinlydsdæmpende materiale. eksisterer endvidere i banevare til fastklæbning som underlag før eksempelvis montering af vinyl og linoleum, endvidere indgår kork som fast bagside på linoleum – 2+2 mm, i nogle få dessins.